Zápis prvákov do ZŠ (2009)

Následkom demografických zmien je prváčikov čoraz menej. Preto podobne ako komerčné konkurenčné podniky, majú aj školy niekedy tendenciu správať sa podobne a klienta-žiaka prilákať k sebe. My sme s mikrofónom a kamerou navštívili niekoľko mikulášskych základných škôl a pýtali sme sa, čím chcú prilákať rodičov, aby svoje deti prišli zapísať práve k nim.
Natočené 19.01.2009 pre TV Liptov, odvysielané 20.01.2009.