Hudobná Besiedka

Spev údajne spôsobuje radosť a dobrú náladu, čím sa potláča depresia a všeobecne sa tak prispieva k lepšiemu zdravotnému stavu. Na ambulanciu s terapiou spevom sa v utorok zmenili priestory Liptovskej Galérie Petra Michala Bohúňa, kde sa so svojim umením predstavili žiaci Základnej umeleckej školy.
Natočené 20.01.2009 pre TV Liptov, odvysielanié 21.01.2009.