Esperanto:
Výročná schôdza LEK-u

(Liptovského Esperantského Klubu)

 
Natočené 17.01.2009 pre TV Liptov na odvysielanie 20.01.2009.