Ja-Le-Je-Zi

„JALE - JEZI“. Skratka názvu kultúrneho podujatia, ktorá neznamená nič iné, ako názvy štyroch ročných období: jar, leto, jeseň a zima. Tie boli totiž témou výstavy tvorivosti a výnimočnosti myslenia a vnímania sveta detskými očami a úprimnými, čistými srdiečkami.
Natočené 21.01.2009 pre TV Liptov, odvysielané 22.01.2009.