Nezabúdky

Hlboká úcta a dôstojnosť, dojemná ľudská vzájomnosť, či emóciami nabitá atmosféra. Približne takto by sa dalo opísať nedeľné popoludňajšie podujatie zaujímavého programu, na ktorom sa okrem iného krstila jedna, ešte zaujímavejšia knižka.
Natočené 22.02.2009 pre TV Liptov na odvysielanie 23.02.2009.