Rodinné Video - 12. ročník súťaže amatérskych filmárov

Vyspelé moderné technológie najmä z oblasti výpočtovej techniky, umožňujú širokej verejnosti využívať profesionálne prostriedky a dosahovať profesionálne výsledky. Jednou z takýchto oblastí je aj filmová tvorba.
Natočené 28.02.2009 pre TV Liptov, odvysielané 05.03.2009.