Cineama 2009

Na celosvetovú súťaž amatérskych filmov Unica, ktorá sa tohto roku bude konať v poľskom meste Gdaňsk, postúpili filmári z Liptovského Mikuláša (filmový klub Amafilm Nicolaus). Účasť na nej si zabezpečili na celoslovenskej súťaži Cineama, kde sa im podarilo získať hneď dve ocenenia: víťaznú, hlavnú cenu súťaže a 2. cenu v kategórii reportáž.
Pre TV Liptov natočené: 5.-7.6.2009
odvysielané: 8.6.2009