LEK-a Gasto: Ivan Šobáň
Hosť Liptovského Esperantského Klubu

V dôsledku detskej mozgovej obrny telesne postihnutý, svojou literárnou tvorbou v podobe piatich vydaných básnických zbierok a množstva ďalších doposiaľ nepublikovaných básní, však možno produktívnejší, ako mnoho zdravých ľudí.
Pre TV Liptov natočené: 12.6.2009
odvysielané: 15.6.2009