Jozef Cincík
Výstava v Dome matice slovenskej (23.6.2009)

Vedec, umelec, historik a pedagóg, ktorý sa inšpiroval krásou, všestranná osobnosť, nadaný a talentovaný výtvarník, ktorý však svoje nadanie nemohol uplatniť vo svojom rodnom Slovensku, pretože následkom nepriaznivých okolností nútený odísť do exilu neskôr emigroval do USA, kvôli čomu upadol do zatratenia a zabudnutia.
Pre TV Liptov natočené: 23.6.2009
Neodvysielané (bez uvedenia dôvodu)