Hudobná Besiedka (29.6.2009)

Začínajú sa prázdniny, končí školský rok. Nie však iba na základných, či stredných školách, ale aj na umeleckých. No a koniec toho svojho - speváckeho školského roka, oslávili aj žiaci spevu Základnej umeleckej školy. Nuž a ako inak, ak nie spievaním.
Pre TV Liptov natočené: 29.6.2009
odvysielané: