Roháčka (Čierna Hora)

Dokument z výstupu Esperantistov na vrch Roháčka v pohorí Čierna Hora, ktorý ako klubový výlet 17.09.2011 organizoval Liptovský Esperantský Klub (www.LEK.szm.sk).