Poludnica 2014

Každoročné stretnutie „rodiny" esperantistov na tradičnom, turisticko-kultúrnom podujatí.