Vyšehrad

Posledný deň v roku. Ľudia ho trávia rôzne. Esperantisti z Liptovského esperantského klubu, spolu s inými esperantistami nie len zo Slovenska, sa dohodli, že ho strávia na spoločnom turistickom podujatí. A tak sme sa 31. decembra ráno vydali na cestu, smer Jasenovo.