Igor

Jeden môj známy, tiež amatérsky filmár, ma požiadal, či by som s ním nespolupracoval na jednom jeho filmíku. Tak som súhlasil a zahral som mu v ňom Igora.