Najvyšší vrch Dánska

Dokument zo zdolávania jedného z najvyšších vrcholov krajín Európy esperantského projektu Liptovského esperantského klubu „Najvyššie vrchy Európskej Únie“.