LEK-áci v Bratislave 28.11.2018

Členovia Liptovského Esperantského Klubu sa vybrali na výlet do Bratislavy, pozrieť na bratislavský hrad výstavu obrazov Martina Benku, ktorý bol tiež Esperantistom.