Klubová exkurzia: Spišská Belá

Členovia klubu Liptovsko-Mikulášskych amatérskych filmárov NikolausFilm alebo aj Amafilm-Nicolaus si zaumienili, že na Deň detí, 1. júna 2019, tento svoj sviatok oslávia výletom.

A tak sme raňajším rýchlikom vyrazili smer Poprad. Poprad však konečnou destináciou nebol. Bol iba prestupnou stanicou, v budove ktorej nás však zaskočil pútač, ktorý informoval o inej, nemenej zaujímavej, výstave v meste.

Prehodnocujúc, či by sme nešli pozrieť aj tú, sme však pokračovali v plánovanej ceste a nastúpili na ďalší spoj, smer: Spišská Belá.

Po vystúpení na železničnej zastávke v Spišskej Belej sme sa vydali smerom do centra mesta, kde sa konal jarmok.

Prechádzajúc jarmokom prichádzame k cieľu nášho výletu ktorým je múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala, slovenského fyzika, matematika a vynálezcu, ktorý sa pokladá za zakladateľa modernej optiky.

Po prehliadke múzea sme sa vrátili na jarmok, kde sme zahnali hlad a smäd.

Na podnet nášho kolegu, bádateľského spisovateľa Peťa, ktorý nás inšpiroval svojim výrazne senzitívnym vzťahom k sakrálnym objektom, sme sa boli pozrieť aj v miestnom kostole.

Druhou destináciou nášho prvojúnového výletu bol Kaštieľ Strážky, sídlo Barónky Margity Czóbelovej a jej šľachtického rodu. Pred prehliadkou kaštieľa sme si však najprv prezreli park, ktorý je jeho súčasťou.

Znavení celodennou turistikou, inak krásneho letného dňa, sme potom už iba došli na pozoruhodnú miestnu železničnú zastávku, kde sme nastúpili na vláčik, ktorý nás odviezol do Popradu ... no a z Popradu - reštauračným vozňom - už rovno domov.