Archív 2011 PF 2012                             28. Dec. 2011 Pozvánka               10. Máj 2011 NicolausBikeTour        15. Sep. 2011 FotoAlbum na Rajceti v Novom okne
Liptovský Mikuláš Kráľova Lehota Čieny Váh Benkovo a späť - 71 km
Súťaž Neprofesionálnych filmov Liptova už po 44.×     6. Apr. 2011 Nicolausácka žatva na 44. ročníku krajskej film. súťaže 17. Apr. 2011
Neprofesionálny film Liptova 16.4.2011 sa uskutočnil v klubovni Liptovského kultúrneho strediska 44. ročník krajskej filmovej súťaže Neprofesionálny film Liptova – Na krajskej prehliadke neprofesionálnych filmov Nicolausáci nielen zabezpečovali technickú stránku podujatia, ale samozrejme aj súťažili.. A nie hocijako. Na súťaž bolo prihlásených 24 filmov z ktorých 10 prihlásili členovia Amafilmu Nicolaus!!!! A všetky získali oceneia!!!! Tu sú: Ján Kuska – film Bača Milan od Juraja do Šimona – 1. Cena v kat. dokument a Cena primátora mesta Lipt. Mikuláš Ján Kuska – film Bača Milan verzus smernice EU – 1. Cena va kat. reportáž Miroslav Ciglian – film Smutná ruža – 1. Cena v kat. hraných filmov Peter Rybín – film Je tam niekto? – 2. Cena v kat. experiment Ľuboš Trizna – film Nestrácaj nádej – 3. Cena v kat. videoklip Ľuboš Trizna – film Zvrat o.k. – 3. Cena v kat. experiment Ľuboš Trizna – film Zvučka 44. Ročníka NFL – Čestné uznanie v kat. zvučka Ľuboš Trizna – film Boj o bobrovecký most – Čestné uznanie v kat. reportáž Ján Kuska, Jaroslav Chomo – minútový film Diagnóza – Čestné uznanie v kat. hraný film Ján Kuska, Jaroslav Chomo – minútový film Nadštandardné vyšetrenie – Čestné uznanie v kat. hraný film. Teda dokonca 11 ocenení za 10 filmov. Všetky filmy postupujú na celoštátnu súťaž CINEAMA do Bratislavy v júni 2011 Súťaže sa zúčastnili: Ján Kuska, Jaroslav Chomo, Ľuboš trizna, Tomáš Špirec, Peter Uhliar, Peter Rybín, Miroslav Ciglian, Maťo Rajčan a Ján Jalovecký.
Krajská súťaž Neprofesionálnych filmov Liptova 2011 je tu po 44. krát. V sobotu 16. apríla 2011 sa stretnú amatérski filmári z celého Žilinského samosprávneho kraja v budove Čierneho Orla v Liptovskom Mikuláši. Hlavným poslaním súťaže je vytvoriť priestor pre prezentáciu filmovej tvorby v Žilinskom kraji, či poskytnúť možnosť pre porovnávanie a oboznámenie sa s tvorbou autorov rôzneho tematického, žánrového zamerania a technického spracovania. Amatérski filmári tu majú možnosť stretnúť sa s odborníkmi z oblasti filmu, vypočuť si odbornú analýzu ich súťažného filmu. Súťažiť sa bude v žánri dokument, reportáž, experiment, hraný film, animovaný film a videoklip. Krajského kola súťaže Neprofesionálny film v Liptove sa zúčastnia filmoví amatéri zo Žilinského kraja. Ocenené a krajskou porotou odporučené filmy postúpia na celoštátnu súťažnú prehliadku CINEAMA 2011, ktorá sa uskutoční v Bratislave 10.- 12. júna 2011. Na organizácii podujatia sa podieľajú Liptovské kultúrne stredisko a Amafilm Nicolaus v Liptovskom Mikuláši.                                                                       Zvučka  |  facebook  |  Mikuláš24
Archív 2011 PF 2012                             28. Dec. 2011
Nicolausácka žatva na 44. ročníku krajskej film. súťaže 17. Apr. 2011
Neprofesionálny film Liptova 16.4.2011 sa uskutočnil v klubovni Liptovského kultúrneho strediska 44. ročník krajskej filmovej súťaže Neprofesionálny film Liptova – Na krajskej prehliadke neprofesionálnych filmov Nicolausáci nielen zabezpečovali technickú stránku podujatia, ale samozrejme aj súťažili.. A nie hocijako. Na súťaž bolo prihlásených 24 filmov z ktorých 10 prihlásili členovia Amafilmu Nicolaus!!!! A všetky získali oceneia!!!! Tu sú: Ján Kuska – film Bača Milan od Juraja do Šimona – 1. Cena v kat. dokument a Cena primátora mesta Lipt. Mikuláš Ján Kuska – film Bača Milan verzus smernice EU – 1. Cena va kat. reportáž Miroslav Ciglian – film Smutná ruža – 1. Cena v kat. hraných filmov Peter Rybín – film Je tam niekto? – 2. Cena v kat. experiment Ľuboš Trizna – film Nestrácaj nádej – 3. Cena v kat. videoklip Ľuboš Trizna – film Zvrat o.k. – 3. Cena v kat. experiment Ľuboš Trizna – film Zvučka 44. Ročníka NFL – Čestné uznanie v kat. zvučka Ľuboš Trizna – film Boj o bobrovecký most – Čestné uznanie v kat. reportáž Ján Kuska, Jaroslav Chomo – minútový film Diagnóza – Čestné uznanie v kat. hraný film Ján Kuska, Jaroslav Chomo – minútový film Nadštandardné vyšetrenie – Čestné uznanie v kat. hraný film. Teda dokonca 11 ocenení za 10 filmov. Všetky filmy postupujú na celoštátnu súťaž CINEAMA do Bratislavy v júni 2011 Súťaže sa zúčastnili: Ján Kuska, Jaroslav Chomo, Ľuboš trizna, Tomáš Špirec, Peter Uhliar, Peter Rybín, Miroslav Ciglian, Maťo Rajčan a Ján Jalovecký.