archív doku menty odkazy kontakt fotogaléria 2%daň videoarchív aktuálne O nás
NIE JE TOČIŤ, AKO TOČIŤ, NAČIM AJ NAKRÚCAŤ… Odpoveď, čo bolo v našom prípade skôr, my alebo kamera, je jednoduchá- MY! Ku kamere sme sa dostali až v roku 1979 v S-klube a neskôr STEPS klube Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave viac – menej náhodne. Vtedy, ešte ako KAF-áci (čítaj členovia krúžku amatérskeho filmu) sme prvýkrát videli 8 mm snímací prístroj Quarz. Dokonca nám ho aj požičali a tak sme mohli vzniknúť. Počas štúdií uzreli svetlo projekčnej lampy naše prvé hrané filmy Žobrák, U zubára a Slovenská story. Nečakaný ohlas hlavne filmu U zubára nás tak zmiatol a pomýlil, že sme sa nerozpadli ani po skončení štúdií. Časť KAF – ákov ostala v Bratislave a časť sa presunula do Liptovského Mikuláša, kde založila v roku 1983 filmový klub pri V-klube Vysokej vojenskej technickej školy, dnes už Vojenskej akadémii SNP. Tá, ako jediná inštitúcia v širokom okolí, bola ochotná znášať na tú dobu nemalé finančné výlohy (30.000.-Kčs) na základnú 8mm filmovaciu techniku pre náš klub. Tu sme prijali i nový názov – NICOLAUS – Mikuláš. V polovici deväťdesiatych rokov sme prešli pod Posádkový dom armády, ktorý sa už tiež volá inak – Posádkový klub. Ale na názve ani tak nezáleží, hlavné je, že sme tu našli v rámci možností podporu pre našu prácu a táto dobrá spolupráca (musím zaklopať) trvá dodnes. Veľmi dobrú dlhoročnú spoluprácu máme i s LOS-om. Nie nejde o známe severské zviera na tri, ale o Liptovské osvetové stredisko v Liptovskom Mikuláši. Náš klub bol vybavený klasickou 8mm a neskôr 16mm filmovou technikou. Technický pokrok sa nám však nepodarilo zastaviť a tak v dnešnej dobe je táto technika vhodná akurát do múzea. Tam ju však tiež nechcú odkúpiť a kvalitná videotechnika, ktorá neslúži len na záznamy, ale s ktorou sa dá i umelecky tvoriť, predsa presahuje naše možnosti. Aby sme sa pokúsili vyriešiť ďalšie fungovanie klubu, založili sme v novembri 1998 Záujmové združenie  občanov v oblasti neprofesionálneho filmu a fotografie a snažíme sa získať peniažky na tvorbu jednak vlastnou činnosťou a jednak sponzorsky. Musíme sa priznať, že zatiaľ to nič moc nie je… Technika je drahá. Napriek všetkému samozrejme v našej tvorbe nepoľavujeme a robíme s tým, čo máme, alebo požičiame. Za tých 30 rokov, sme nakrútili viac ako 120 filmov a stovky záznamov rôznych podujatí. Spočiatku to boli hlavne humorné a satirické hrané filmy, no postupne sme k nim pripojili i dokumentárne, reportážne a publicistické filmy ba i prvý filmový rýdzo liptovský klip na pesničku. S týmito filmami sme získali desiatky ocenení nielen na najvyšších domácich súťažiach a festivaloch, ale úspešne sme reprezentovali i na súťažiach a festivaloch v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku, Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Taliansku, Malte, Japonsku, Holandsku, Fínsku, USA, Luxemburgu … ba z festivalov v Rakúsku, Belgicku, Čechách a vo Francúzsku sme doniesli najvyššie ocenenia. Okrem filmovania sme sa podieľali i na usporiadaní dvoch celoštátnych filmových festivalov v Liptovskom Mikuláši, niekoľkých regionálnych festivalov, uskutočnili sme desiatky premietaní na Slovensku a v Českej republike, niekoľkokrát sme boli v televíznom vysielaní, uskutočnili sme aj tri vlastné fotografické výstavy a na niektorých fotografických súťažiach sme sa nielen zúčastnili, ale nás aj ocenili. Aby sme sa cítili stále mladí, snažíme sa zaujať aj tenegerov a mnohí „nicolausáci“ už pokračujú (alebo už aj skončili) v rozvíjaní svojho talentu na vysokých školách  zameraných na filmovú a televíznu tvorbu doma a aj v zahraničí. No, aby ste si nemysleli, že riešime len problémy, alebo že točíme stále len filmy (aj keď spoločné filmovačky majú tiež svoje neopakovateľné čaro)! Občas točíme aj pivo. To vtedy, keď si spravíme spoločnú akciu s našimi starými členmi či už z Bratislavy, alebo s bývalými študentmi, ktorých sa vystriedalo v klube už pekných pár. Samozrejme, že pritom nechýbajú ani naše rodiny a dobrá nálada. Takýmito akciami sú napríklad pravidelné každoročné trojdňové „filmsesion“ pre nicolausákov a ich priateľov, alebo pravidelný každoročný „Pochod Nicolausu na bežkách“, “Nicolausbiketour” a ďalšie príležitostné akcie. No a samozrejme, na veľkú radosť našich manželiek, každý týždeň absolvujeme pravidelné utorňajšie stretnutia o 18:00 hod. v bare Industry Pub.