archív doku menty odkazy kontakt fotogaléria 2%daň videoarchív aktuálne O nás
CineAma 2020                     31.03.2020
Vážení filmári, vzhľadom na potenciálnu nákazu COVID 19 (korona- vírus) vydal Žilinský samosprávny kraj nariadenie o zrušení všetkých kultúrnych podujatí od 10.3.2020 do odvolania. Bohužiaľ to znamená, že Cineama a ďaľšie nadchádzajúce podujatia, ktoré organizuje Liptovské kultúrne stredisko sú odložené na neurčito (filmy však prihláste do 30. apríla 2020 na stránke Národného osvetového centra). O ďalších opatreniach vás budeme včas informovať. Ďakujeme za ústretovosť. S pozdravom Mgr.art. Mária Vašicová, metodik Liptovského kultúrneho strediska.                                       Propozície | Prihlasovanie filmov
Nový (ďalší) filmík Peťa Turoňa      31.3.2020
Logika ve věcech du- chovních 2: Reinkar- nace. Má reinkarnace logiku? Je v rozporu s křesťanstvím? Může se člověk reinkarnovat do zvířete? Peťo sa v naj- novšom vlogu zamýšľa nad reinkarnáciou a logikou. A čo si o tom myslíte vy - filmári? No a pretože ste filmári, k Peťovmu filmíku sa môžete vyjadriť aj z filmárskeho hľadiska. Písať môžete do nižšie - pod týmto príspevkom - pripraveného formulárika:
Další filmík Peta Rybína             30.3.2020 ,
To, že Peťovou doménou sa stali reportáže a dokumen- ty z výjazdov, túr a výletov na jeho elektrobicykli (ako sa o tom zmieňuje predchádzajúci príspevok) je pravda, to ale neznamená, že stále jazdí iba na bicykli. Napríklad 9.8.2019 bol so svojou dcérou Lenkou na pešom výlete na Veľké Hincovo pleso. Z filmárskeho hľa- diska je tento filmík zaujímavý tým, že v ňom nie je žiaden dodatočný komentár, ale ozvučenie tvorí iba autentický zvuk zaznamenaný spolu s videom a hudba.
Další filmík Peta Rybína             20.3.2020 ,
Peťo Rybín si pred rokom kúpil bicykel. Horský. Elektrický. Jeho doménou sa preto akosi auto- maticky stali reportáže a doku- menty z výjazdov, túr a výletov na tomto jeho elektrobicykli. Nie je tomu inak ani v prípade tohto jeho ďalšieho filmíka.
Súčasný aktuálny výnimočný stav (pozri hneď ďalší príspevok pod týmto) Janko Kuska využil na to, že o 18:00 hod. na cca hodinku prišiel do klubového skladu v Evanielickom dome, kde rozložil najnut- nejšiu aparatúru na odpremietanie filmu (okrem plátna takmer kompet celú), aby otestoval funkčnosť opraveného reproduktora. Spolu s Peťom Rybínom, ktorý sa tiež prišiel pozrieť, zistili, že repro- duktor funguje bezchybne a zvuk je parádny.
Utorkové stretnutie                 17.3.2020 Utorkové stretnutie                 17.3.2020
Utorkové stretnutia (všetky) sa dočasne pozastavujú! Lebo je vyhlásený Výnimočný stav a Nariadenie vlády SR zakazuje reštauráciám a krčmám mať otvorené!
FilmFest Liptovský Hrádok         6.+7.3.2020
V piatok (6.3.) a v Sobotu (7.3.) 2020 sa v Liptovskom Hrádku konal už 23. ročník súťaže nekomerčných filmov s medzinárodnou účasťou s názvom FilmFest, známy aj pod názvom z minulosti ako Rodinné video, iniciátorom ktorej je od samého jej počiatku združenie neprofesionálnych filmárov, fotografov a iných umelcov, ART STUDIO Liptovský Hrádok, pod vedením                                                                     Ľubora Patscha. Tejto súťaže sa pravidelne zúčastňujú aj členovia NicolausFilmu, ktorý tohto roku „zožali“ bohatú „úrodu“ v podobe množstva ocenení. Filmy (nie len víťazné) si môžete pozrieť v sekcii                                                                            videoarchív. Fotky z tohto podujatia si môžete pozrieť v tomto                                                                            fotoalbume.
Výrocná schôdza                   28.2.2020
28.2.2020 sa konala každoročná výročná schôdza, na ktorej sa - tak, ako vždy - preberala agenda o činnosti klubu za uplynulý rok (2019), a o ktorej viac sa tu bude
Nuž, skutočná pravda je taká, že toto nie je film(ík) v tom zmysle, v akom ho vnímajú filmári, pre- tože sa jedná o video, ktoré vy- generovali mobilné aplikácie Endo­Mondo a Relive. No, a veci-znalí už vedia, že je to „satelitný“ 3D záznam trasy jazdy popretkávaný fotkami.
Dalšie 2 filmíky Peta Rybína        3.+7.4.2020 , Dalšia cyklojazda Peta Rybína         4.5.2020 ,
Tak, toto už nie je iba video, ktoré vygenerovali mobilné aplikácie Endo­Mondo a Relive („satelitný“ 3D záz- nam trasy jazdy popretká- vaný fotkami), ako to bolo v predošlom prípade. Toto je už „poctivá filmárčina“, t.j. filmované kamerami (GoPro Fusion a GoPro Hero 6) a zeditované v strižni (Final Cut Pro X na MacBook Pro).